Going to prihodnjik uporabim, ko govorim o:

1. NAČRTIH ZA PRIHODNOST.

To so odločitve, ki jih govorec sprejme,
preden jih sporoči ostalim. 

(Že prej sem se odločil,
da bom kupil nov avto
in zdaj ti sporočam
svojo odločitev oziroma načrt).

I am going to watch a nice film tonight. 

Sarah is going to buy some meat and vegetables for the picnic.

We are going to go on holiday in June.

William isn’t going to visit her sister at tomorrow.

Are they going to finish their homework?

2. NAPOVEDIH.

Govorec je prepričan,
da bo prišlo do dejanja ali dogodka,
na podlagi situacije, ki jo ima pred seboj.

Ni nujno, da se dejanje ali dogodek
dejansko uresniči,
saj se situacija lahko spremeni. 

Pomembno je le to, da govorec trdno verjame, da bo do dejanja ali dogodka prišlo,
v trenutku, ko uporabi GOING TO.

Look at how fast he is driving. He is going to crash the car.

It is going to rain, I can see the black clouds.

We are not going to pass the exam because we are not studying at all.

The house is going to burn down, the fire is too strong.

The help is coming. We are going to save ourselves.

I am going to be late for school. It starts in 10 minutes.

1. V trdilnem stavku going to future tense

tvorim tako, da za osebnim zaimkom

(ali imenom oziroma nazivom stvari, živali ...),

ki stoji na začetku stavka,

postavim pomožni glagol BE v ustrezni obliki,

nato sledi GOING TO, ki ga v slovenščino prevedemo

kot BOM, NAMERAVAM

in glavni glagol v osnovni obliki.

Oblika pomožnega glagola BE je odvisna od tega,

kateri zaimek postavimo predenj:

I, you, he, she, it, we in they.

Glagol BE lahko uporabim na daljši ali krajši način.

PRIMERI:

I am going to write an email. / I'm going to write an email.

You are going to win. / You're going to win.

She is going to move abroad. / She's going to move abroad.

kateri zaimek postavimo predenj:

2. Glagol BE je POMOŽNI GLAGOL,

njegov namen je, da pomaga. Kako?

Pomaga pri ZANIKANJU in POSTAVLJANJU VPRAŠANJ.

Pri zanikanju BE pomaga tako,

da nase veže angleško besedo za zanikanje NOT:

BE lahko uporabim v daljši ali krajši obliki.

PRIMERI:

I am not going to have tea. / I'm not going to have tea.

You are not going like it. / You aren't going to like it.

She is not going to be here. / She isn't going to be here.

kateri zaimek postavimo predenj:

Pri postavljanju vprašanj glagol BE pomaga tako,

da ga postavimo na začetek vprašanja (DA / NE vprašanja)

ali takoj za vprašalnico (who, where, when, why...)

pri informativnih vprašanjih.

DA / NE VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Am I going to study maths?

Yes, I am. / No, I'm not.

Are they going to come for a visit?

Yes, they are. / No, they aren't.

Is he going to walk the dog?

Yes, he is. / No, he isn't.

INFORMATIVNA VPRAŠANJA:

Where am I going to spend the summer holiday?

When is she going to finish her homework?

How are they going to buy a new house?

TABELA:

Oblike in raba

going to future časa v PDF obliki.

Going to future tense

vaje z rešitvami v PDF obliki.

TEČAJI ANGLEŠČINE