V Jezikarni delujemo skupina dolgoletnih učiteljev jezikov.

Pedagoške izkušnje si pridobivamo na osnovnih, srednjih in jezikovnih šolah,

v podjetjih, društvih in lokalnih skupnostih.

V dolgoletni praksi smo se naučili,

kako približati tuji jezik na učinkovit, zanimiv in sproščen način.

Svoje delo opravljamo s predanostjo in se vseskozi dodatno izobražujemo.

Prizadevamo si, da bi se naši učenci jezika dobro naučili,

ga pogumno uporabljali v vsakodnevnem življenju

in da bi se v naši družbi tudi dobro počutili.

Bogate izkušnje pri poučevanju otrok, mladostnikov, odraslih in starejših odraslih

so nas utrdile v prepričanju, da se tujega jezika lahko uspešno nauči vsakdo,

ne glede na starost, predznanje ali “smisel” za jezike.

Dovolite, da vam to tudi dokažemo.

Direktor podjetja Jezikarna