TEČAJ ANGLEŠČINE V SKUPINI

Na tečaju angleščine v skupini lahko pričakujete veliko kvalitetne konverzacije, tudi pri začetnih tečajih. Konverzacijo bomo kombinirali z učenjem slovnice in besedišča. Nova slovnična pravila in besedišče bomo usvajali delno na klasičen način, predvsem pa z aktivno konverzacijo v angleščini. Pogovarjali se bomo o aktualnih in življenjskih temah, ki obenem najbolje zajamejo slovnične strukture in besedišče, ki jih želimo usvojiti.

Utrjevanju slovničnih pravil in besedišča bo namenjeno domače delo v obliki različnih nalog, kratkih sestavkov in priprav na govorne vaje. Na srečanju, ki sledi, skupaj preverimo in analiziramo opravljeno domače delo (in English, of course), stremo še kak jezikovni oreh in tako dodatno utrdimo snov.

Tečaj je zanimivdinamičen ter intenziven. Zaradi jezikovno varnega okolja (napake so naše prijateljice in najboljše učiteljice), sproščenega vzdušja (učimo se drug od drugega) in pozitivne spodbude (učimo se skozi pozitivno izkušnjo) je napredovanje pri jeziku hitro in motivacija ves čas visoka.

Sicer pa, ne verjemite nam, prepričajte se sami. Kako?

  1. Stopite v stik z nami: 041 941 851; info@jezikarna.si
  2. Udeležite se brezplačnega srečanja.
  3. Po obisku se brez obveznosti odločite, ali vam način dela ustreza.

CENA: 7 eur na uro oziroma 56 eur na mesec

(4 srečanja po 2 uri).

DDV je vključen v ceno.