POSLOVNI TEČAJI ANGLEŠČINE

Vsakdo, ki se pri svojem delu srečuje s tujim jezikom, dobro pozna prednosti suverenega izražanja.To velja predvsem za podjetja, ki nastopajo na evropskih in globalnih trgih. Zlasti evropski trg danes razumemo kot domači, a brez znanja angleščine in drugih tujih jezikov to tržišče ostaja tuje, nedostopno in neizkoriščena priložnost.

Spomniti velja, da dobro izražanje v tujem jeziku (govorno, bralno ali pisno) podjetnici ali podjetniku lahko razširi krog dobaviteljev, poslovnih partnerjev in strank, kar posledično vpliva na boljši promet in večji dobiček podjetja.

V Jezikarni se zavedamo, da morajo biti rešitve, ki jih ponujamo svojim strankam učinkovite in cenovno ugodne, rezultati pa hitro vidni. Zaradi tega vsak tečaj prilagodimo posameznemu podjetju in ga z njim tudi sooblikujemo.

Kako poteka oblikovanje programa tečaja za vaše podjetje?

1. Srečamo se na sestanku, kjer podrobneje spoznamo vaše podjetje ter se pogovorimo o vaših potrebah in željah.

2. Skupaj določimo jezikovna področja, ki vas najbolj ovirajo pri boljšem komuniciranju v tujem jeziku. Kje so trdi orehi? Kje so nevralgične točke? Kje so ozka grla? Ali se težave z izražanjem v tujem jeziku pojavljajo že pri poskusih vzpostavljanja stika s tujimi strankami oziroma poslovnimi partnerji? Ali opažate, da se vaši zaposleni izmikajo komuniciranju v tujem jeziku? Ali se vam zdi, da neznanje ali pomanjkanje znanja tujih jezikov zavira boljše delovanje vašega podjetja?

3. Zanima nas vaš pogled na vlogo komunikacije v tujem jeziku pri uspešnejšem delovanju vašega podjetja.

4. Na osnovi analize zbranih podatkov sestavimo program učenja tujega jezika, ki je v celoti prilagojen vašemu podjetju in njegovim aktualnim potrebam.

CENA: po dogovoru.